vegeteka_fblink

Družbeno odgovorna zelenjava!

Vegeteka se zavzema za pridelavo sadja in zelenjave na okolju in človeku prijazen način ter za ohranjanje avtohtonih vrst sadja in zelenjave. Naša zelenjava raste na gomilastih gredah, narejenih izključno iz organskih delov,
brez kakršnihkoli sintetičnih pripomočkov ali kemije. Semena v veliki večini izvirajo iz slovenskih vrtičkov, pretežen del predstavljajo lastna semena.

Med drugim nudimo:
- načrtovanje permakulturnih vrtov in drugih zasaditev,
- splošno svetovanje o pridelovanju zelenjave.

V stik z nami lahko stopite s pomočjo spodnjih povezav.